Norsonic

www.norsonic.com

Společnost Norsonic má dnes již více než padesátiletou tradici ve vývoji a výrobě přístrojů pro měření a analýzu zvuku. U svých výrobků využívá špičkových technologií, které umožňují jak přesné měření, tak i snadné a sofistikované zpracování naměřených dat v postprocessingu při zachování snadného a jednoduchého ovládání.

Úzké pracovní a obchodní vztahy, které společnost Norsonic udržuje s uživateli svých výrobků a svými obchodními zástupci ve více než dvaceti zemích světa, rozhodujícím způsobem ovlivňují směr a způsob vývoje výrobků společnosti a její orientaci na zákazníka a koncového uživatele.

Filozofií společnosti Norsonic je koncept "all-in-one" což znamená, že koncový uživatel drží doslova  v jedné ruce přístroj, jehož parametry a jeho prostřednictvím získané výsledky jsou srovnatelné s výsledky laboratoře pro analýzu zvuku.

Neméně zásadním rysem obchodní strategie firmy pro koncového uživatele a zákazníka je i princip retrofitu. Tuto vlastnost výrobků společnosti umožňuje zejména jejich modulární design. Jestliže tedy nové standardy či technologie v oboru měření zvuku vyžadují modernizaci určitého přístroje, je možné ji provést s minimálními náklady buď ve výrobním závodě firmy, nebo v mnoha případech u lokálního obchodního zástupce. Uživatelé tak mohou pracovat dlouhou řadu let s instrumentací, která odpovídá aktuálním standardům a technologiím.

NOVINKA - Zvukový analyzátor Nor145

Zvukový analyzátor Nor103

V případě Vašeho zájmu o některý z nabízených produktů či v případě dotazů kontaktujte naše obchodní a servisní oddělení (Centrála Praha).